آستان مقدس امامزاده سید محمد (ع) از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) می باشد که در زمان خلفای عباسی به سمت کرمان آمده مدتی گمنام تبلیغ فرهنگ اسلام ناب محمدی(ع) و تشیع می نمودند .که بعد از شناسایی ایشان را شهید کرده و به دار می آویزند و بعد از چند روز در این مکان که در مرکز شهر بردسیر است به خاک می سپارند. هم اکنون این مکان متبرکه قطب فرهنگی شهرستان و مورد توجه عموم قرار دارد.

 

قالب وردپرس