مساجد شهرستان بردسیر

 شماره

پرونده

تام مسجد  آدرس
۱ علی ابن ابیطالب روستای ده لرز
۲ ابوالفضل روستای کیخسروی
۳ امیرالمومنین (خواجه بهاءالدین) شهر گلزار
۴ صاحب الزمان روستای دشتکار
۵ جامع شهر نگار
۶ ابوالفضل روستای مومن آباد
۷ امام حسین روستای اسفک
۸ قائم شهر گلزار
۹ ابوالفضل تلمبه رشیدفرخی
۱۰ امام موسی بن جعفر روستای محمودآبادکوه پنج
۱۱ امام حسین روستای نخودان
۱۲* امام حسن مجتبی محله بهجرد بردسیر
۱۳ ابوالفضل روستای حاج کاکا
۱۴ سیدالشهداء روستای جعفرآباد
۱۵ سیدالشهداء روستای کنتوئیه
۱۶ ابوالفضل روستای ده جمعه
۱۷ امام حسن مجتبی شهر گلزار
۱۸ صاحب الزمان روستای سامانجرد
۱۹ سیدالشهداء روستای دهنو سادات
۲۰ امام حسين روستای کهنک
۲۱ جامع شهر گلزار
۲۲ امام حسن مجتبی شهرنگار
۲۳ سید الشهداء روستای لایه داران
۲۴ ابوالفضل روستای ده کده
۲۵* امام موسی بن جعفر محله گرکان بردسیر
۲۶* امام حسین بازار بردسیر
۲۷ سیدالشهداء روستای قلعه عسکر
۲۸* ابوالفضل کریم آباد بردسیر
۲۹* صاحب الزمان میدان جانباز بردسیر
۳۰* سیدالشهداء خیابان کاشانی بردسیر
۳۱ امام حسین روستای محمودآباد کدخدا
۳۲ امام سجاد روستای هجین
۳۳ امام حسن عسکری دهنوسفید بردسیر
۳۴ حسینیه سیدالشهداء روستای مومن آباد
۳۵ ابوالفضل روستای حسین آباد بهرامجرد

 

لیست مساجد شهرستان بردسیر

شماره پرونده نام مسجد آدرس
۳۶ امام حسین روستای سرملک
۳۷ چهارده معصوم روستای سرزه
۳۸ ابوالفضل روستای ده بالا بیدخوان
۳۹ امام حسین ابوالفضل روستای نارپ
۴۰* امام سجاد بردسیر خیابان امام
۴۱ امام حسین روستای محمود آباد کدخدا
۴۲* حضرت رقیه مخلص آباد
۴۳ ابوالفضل اهروئیه
۴۴ امام رضا باب زیتون
۴۵ سیدالشهداء درغستان
۴۶ ابوالفضل روستای مقصودک
۴۷* ابوالفضل شهرک وحدت بردسیر
۴۸ امام رضا روستای عبدل آباد
۴۹ مسجدالنبی روستای کمال آباد
۵۰ ابوالفضل عماد آباد
۵۱ ولی عصر نگار
۵۲* ابوالفضل پارک ناظرزاده بردسیر
۵۳ ابوالفضل صاحب آباد
۵۴ ابوالفضل زارچوئیه
۵۵ ابوالفضل قلعه عسکر
۵۶ صاحب الزمان روستای پامزار
۵۷* امیرالمومنین احمد آباد بردسیر
۵۸ صاحب الزمان سلورد بردسیر
۵۹* شهید موسی پور بردسیر روبرو پمپ بنزین
۶۰ ابوالفضل بین راهی ده رستگار
۶۱ ابوالفضل روستای طاهر آباد
۶۲ امام حسین روستای محمد آباد مهدی
۶۳ ابوالفضل روستای باغابر
۶۴ سیدالشهداء روستای مادون
۶۵ صاحب الزمان روستای سربند
۶۶ صاحب الزمان روستای باب شگفت
۶۷* ام البنین کاشانی بردسیر
۶۸* امیرالمومنین میمونیه بردسیر
۶۹* ابوالفضل بهجرد بردسیر
۷۰* جوادالائمه درونوئیه بردسیر

لیست مساجد شهرستان بردسیر

۷۱* علی اکبر بلوار۲۲بهمن
۷۲* مسجد و حسینیه ام البنین کارخانه
۷۳ امام حسین باب شمیل گلزار
۷۴ صاحب الزمان باب شمیل گلزار
۷۵ ابوالفضل سرخکان نگار
۷۶ ابوالفضل چهارطاق
۷۷ ابوالفضل ولي عصر روستای قنات سیر
۷۸* امام محمد باقر جوشور بردسیر
۷۹* جامع بردسیر
۸۰ امام حسین سيد الشهدا روستای حنفیه
۸۱ علی ابن ابیطالب شهر نگار
۸۲ ابوالفضل روستای یاس چمن چمن رنگ
۸۳ چهارده معصوم روستای دستجرد
۸۴ ابوالفضل روستای دولت آباد بهرامجرد
۸۵ صاحب الزمان روستای ماهونک
۸۶ ابوالفضل روستای مبارکه
۸۷ امام علی روستای باغابر
۸۸ ابوالفضل روستای بهرامجرد
۸۹ حسینیه امام علی دشتکار (ایمان)
۹۰ ابوالفضل گلزار
۹۱ صاحب الزمان بهرامجرد
۹۲* المهدی خیابان معلم بردسیر
۹۳ صاحب الزمان روستای هراران
۹۴ ابوالفضل روستای باغ حاجی
۹۵ ابوالفضل روستای جوجنگ
۹۶ ابوالفضل روستای غبیرا
۹۷ امام حسین روستای سربند سر پل
۹۸ ابوالفضل روستا خواجه سهیل بیدخوان
۹۹ خضرنبی روستای آتشان
۱۰۰ امام حسین خالق آباد
۱۰۱ امام سجاد ابوالفضل روستای هویج
۱۰۲ صاحب الزمان گلزار
۱۰۳ امام حسین روستای شهید عتیقی نارپ
۱۰۴ ابوالفضل دهنذری
۱۰۵ امام حسین ده مرتضی

لیست مساجد شهرستان بردسیر

شماره پرونده نام مسجد آدرس
۱۰۶ ابوالفضل اسماعیل آباد
۱۰۷ ابوالفضل روستای راسک گلزار
۱۰۸ امام سجاد گلزلر
۱۰۹ ابوالفضل لاله زار
۱۱۰ حضرت علی اکبر روستای حسن آباد
۱۱۱ ابوالفضل روستای خرمنده
۱۱۲* قائم محله قائمیه خ کاشانی بردسیر
۱۱۳* ولیعصر کارخانه قند
۱۱۴ موسی بن جعفر اسفورین
۱۱۵ ابوالفضل باب شمیل
۱۱۶ امام حسین یاس چمن
۱۱۷ ابوالفضل مدیم
۱۱۸ جامع لاله زار
۱۱۹ تکیه معز الدین گلزار
۱۲۰ امام حسین سرملک
۱۲۱ امیرالمومنین روستای سلیمانی
۱۲۲* امام حسن عسکری بهجرد بردسیر
۱۲۳ سیدالشهداء جغدری
۱۲۴ مسجدالرضا جانی آباد
۱۲۵ ابوالفضل آسیاب آباد
۱۲۶ صاحب الزمان شیرینک
۱۲۷* امام حسین بردسیر (میرمحمدی)
۱۲۸ صاحب الزمان هنجام بیدخوان
۱۲۹ صاحب الزمان قائم روستای مزار بهرامجرد
۱۳۰ علی اکبر نگار
۱۳۱* مهدیه صاحب الزمان بهجرد بردسیر
۱۳۲ حسینیه کمال آباد کمال آباد
۱۳۳ امام حسین باغابر
۱۳۴ پارسان روستاي پارسان
۱۳۵ صاحب الزمان گروهيه
۱۳۶ شيخ مراد گلزار
۱۳۷ شهيد هدايتي نگار
۱۳۸ سيد الشهدا محمود آباد بهرامجرد
۱۳۹ ابوالفضل جغدري
۱۴۰ امام حسين دشتكار

لیست مساجد شهرستان بردسیر

 

 

شماره پرونده نام مسجد آدرس
۱۴۱ امام حسين ميدان امام حسين
۱۴۲ ابوالفضل حجت آباد
۱۴۳ ابوالفضل بهرامجرد
۱۴۴ ابوالفضل باب كهنوج
۱۴۵ ابوالفضل باب بيدوئيه
۱۴۶ ابوالفضل لاله زار (علي شادروان)
۱۴۷ روستاي شيرينك شيرينك (علي اصغر سعيد)
۱۴۸ دوازده امام سرملك
۱۴۹ صاحب الزمان گلزار (احمد سعيد)
۱۵۰ سيد الشهدا مومن آباد
۱۵۱ انصار الحسين پشت بازار
۱۵۲ امامزاده عباس عباس آباد كوه پنج
۱۵۳ ابوالفضل حيدر آباد دشتكار
۱۵۴ امير المومنين بين راهي گلزار
۱۵۵ امير المومنين ده گبر بهرامجرد
۱۵۶ نرجس خاتون
۱۵۷ النبی (ص) حمید آباد بهرامجرد
۱۵۸ قمر بنی هاشم جنب شهرداری
۱۵۹ ابوالفضل دشتکار

لیست مساجد شهرستان بردسیر

 

 

قالب وردپرس